งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่

16 / 05 / 2024

0
Years
:
0
Months
:
0
Days
:
0
Hrs
:
0
Mins
:
0
Secs

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเป็นเกียรติเนื่องในงาน
ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

กำหนดและพิธีการ

Place

ณ บ้านเลขที่ 50/12 หมู่ที่ 1 ต.คลองตันอ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร